beleidsplan

02-02-2015 17:07

De stichting Commissie Oost Europa Hengelo (Gld.) is een juridisch zelfstandige stichting. 
De stichting heeft ten doel: ‘hulpverlening aan voormalige Oostbloklanden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings te maken heeft of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van acties, die tot doel hebben het bijeenbrengen van geld en/of goederen en daarnaast het overbrengen van kennis.
Alhoewel veel leden van het bestuur van de stichting voortkomen uit de leden van de kerk, heeft de stichting haar eigen beleid en is er een prettig contact met de kerkenraad. Naast een jaarlijkse gift van de diaconie aan de stichting, zijn er geen financiële banden.
Één van de onderdelen van de stichting COEH is de JWR (Jongeren Werkroep Roemenië). Deze werkgroep onderhoud contacten met Roemeense jongeren en organiseert jaarlijks een reis naar Roemenië om er projecten te realiseren. Juridisch valt de JWR onder de stichting COEH, ze heeft nauw contact met de Protestantse gemeente.
De komende jaren zullen zowel de COEH als de JWR proberen zoveel mogelijk de contacten te onderhouden, lopende projecten te continueren en zo nodig nieuwe projecten op te zetten. Indien nodig en van toepassing zal de stichting COEH graag een beroep doen op de kerk en deze op de hoogte houden van de gang van zaken.