"COEH-cake

19-01-2016 11:09

De JWR is met haar activiteiten gestopt. Vandaar dat per 1 januari de koffiecake beter bekend als de JWRcake ook niet meer gebakken wordt door de jongeren.

Nu willen we natuurlijk de traditie graag voortzetten om na de wekelijkse eredienst in de Remigiuskerk van Hengelo Gld iets lekkers bij de koffie te presenteren.

In overleg met de diaconie is besloten dat de Commissie Oost Europa Hengelo, kortweg COEH, dit op zich gaat nemen.

De opbrengst zal gebruikt worden voor het ouderenproject in Ocna Mures, Roemenië.

Wilt u meehelpen om zo nu en dan cake of koek te bakken, geeft u zich dan op bij Stef Disbergen tel: 0575 460404