doelstelling

02-02-2015 17:07
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel: hulpverlening aan voormalige Oostbloklanden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van akties ,die tot doel hebben het bijeenbrengen van geld en/of goederen en daarnaast het overbrengen van kennis.