Jaarverslag 2020

01-09-2021 11:01

De COEH (stichting Commissie Oost Europa Hengelo ) is ontstaan vanuit enkele bewogen mensen, die, al voor de omwenteling, één tot meerdere malen Roemenië bezochten en daar broodnodige zaken brachten: lees “smokkelden”. Door deze bezoeken ontstonden er intensieve ondergrondse contacten. Na de “omwenteling” van 1989 werden deze contacten geïntensiveerd. In eerste instantie werden veelal goederen gebracht, zoals: kleding, voedsel, kerstcadeautjes voor kinderen, orgels voor kerken enz. Nadat de eerste nood een beetje geledigd was konden we meer structureel aan het werk. Zo kwam o.a. in 1992 de vraag naar ons toe of we wilden helpen met het opzetten van een zuivelfabriek in Ocna Mures. Ook hebben we geholpen een “gaarkeuken” te realiseren in Toplita. In Chilieni heeft de COEH geholpen een kindertehuis op te zetten

Activiteiten

Inzameling medische zaken en incontinentie materiaal.

Ondanks Corona is de inzameling van deze goederen doorgegaan. Gelukkig hebben we een redelijke opslag want dit jaar konden er vanwege beperkingen geen transporten naar Roemenië plaatsvinden.

 

COEH-CAKE

Het eerste gedeelte van het jaar heeft de zogenaamde COEH-CAKE in de Hengelose Remigiuskerk

elke week na de kerkdienst plaats gevonden. Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst wordt door de COEH iets lekkers aangeboden. De vrijwillige bijdrage pot levert altijd een mooi bedrag op.

 

Projecten

In Toplita gaat de door ons gefinancierde Voedselbonnen-uitgifte door. Op dit moment hebben zo’n 43 gezinnen profijt van dit project.

Verdere projecten, zoals ondersteuning van Santa Claus voor ouderen in Ocna Mures, konden geen doorgang vinden vanwege de strenge maatregelen ter plekke.

Wij willen iedereen bedanken die steun hebben verleend door middel van goederen en/of financiën.