Voedselbonnen Toplita

31-01-2015 12:19

De COEH zorgt er samen met de ZWO van de Gereformeerde gemeente Molenaarsgraaf Brandwijk voor dat maandelijks zo’n 45 gezinnen (170 mensen) voedselbonnen krijgen. Deze mensen zijn afhankelijk van hulp voor hun dagelijkse levensonderhoud. De COEH laat niet tot nauwelijks te kopiëren bonnen drukken, een voorbeeld ziet u hiernaast afgebeeld. Deze bonnen sturen we naar de stichting Asociata Femeilor Crestine Kata in Toplita. Peter en Eva Balla, de vertegenwoordigers van de stichting hebben een lijst met deelnemers en zorgen ervoor dat deze mensen de bonnen krijgen. Diegenen aan wie de bonnen worden verstrekt zijn voornamelijk vrouwen, omdat er dan minder snel mee wordt gesjoemeld. De gang van zake is als volgt: De mensen tekenen een lijst voor ontvangst van de bonnen, de bonnen worden ingevuld met naam en sociale registratie nummer. De bonnen worden ingeleverd bij de deelnemende winkels. Er wordt bij deze winkels gecontroleerd dat er alleen levensmiddelen voor worden aangeschaft, waarna ze de bonnen afstempelen. Deze winkeliers declareren vervolgens de bonnen bij Peter en Eva. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat er regelmatig geld naar Toplita wordt gestuurd. We kunnen tot nu toe de financiën op de rit houden, mede door hulp van de Hengelose diaconie en de ZWO Brandwijk. Maar Peter en Eva hebben nog een wachtlijst en het zou geweldig zijn dat we meer mensen kunnen helpen, dus wilt u de nood verzachten dan zijn deze mensen u heel dankbaar. Voor meer info kunt u terecht bij Stef Disbergen tel 0575 460404.

Tijdens onze reis oktober 2014 hebben we kunnen zien hoe alles werkt en hoe dankbaar de gezinnen zijn met de hulp. En onderstaande kaart geeft die we met Kerst ontvingen geeft dit ook duidelijk weer.